19 sierpnia 2019

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2019/RB

Nazwa: “Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.” Termin składania ofert: 5 września 2019 r. godz. […]
19 czerwca 2019

4/2019/U Informacja z otwarcia ofert

Niniejszym informujemy, że w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Protokół z otwarcia ofert Jednocześnie, na podstawie art. […]
10 czerwca 2019

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2019/U

Nazwa: Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych, a także utrzymanie zieleni w zasobach Tyskiego TBS […]
5 maja 2019

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2019/RB

Nazwa: “Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.” Termin składania ofert: 27 maja 2019 r. godz. […]
21 marca 2019

2/2019/RB Informacja z otwarcia ofert

Niniejszym informujemy, że w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 12:00 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Protokół z otwarcia ofert Jednocześnie, na podstawie art. […]
19 marca 2019

1/2019/RB Informacja z otwarcia ofert

Niniejszym informujemy, że w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Protokół z otwarcia ofert Jednocześnie, na podstawie art. […]
27 lutego 2019

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 1/2019/RB

Nazwa: „Przebudowa łazienek na I piętrze w Segmencie B budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem korytarza i wymianą drzwi do lokali oraz […]
13 lutego 2019

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2019/RB

Nazwa: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 1501/46 i 1500/46 przy ul. de Gaulle’a w Tychach” Termin składania ofert: do 21 marca 2019 r. do 11:30. […]
7 stycznia 2019

Zamówienia publiczne – 2019 r.

19 sierpnia 2019 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2019/RB „Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. […]