Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2017/RB

Nazwa: „Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 ul. Cyganerii 51”
Termin składania ofert: do 2 października 2017 r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 15 września 2017 r.

 

10 października 2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4 października 2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2 października 2017 r. Informacja z otwarcia ofert

28 września 2017 r. Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

15 września 2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu

15 września 2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15 września 2017 r. Dokumentacja projektowa część 1

15 września 2017 r. Dokumentacja projektowa część 2

15 września 2017 r. Dokumentacja projektowa część 3

15 września 2017 r. Dokumentacja projektowa część 4

15 września 2017 r. Przedmiar robót (pdf)

15 września 2017 r. Przedmiar robót (ath)

15 września 2017 r. Specyfikacje techniczne

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15 września 2017r.
Data aktualizacji informacji: 10 października 2017r.