Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2019/U

Nazwa: Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych, a także utrzymanie zieleni w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2019 r. godz. 11:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 12 czerwca 2019 r.

—————————————————————————————————————–

03 lipca 2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—————————————————————————————————————–

24 czerwca 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————–

19 czerwca 2019 r. Informacja z otwarcia ofert

—————————————————————————————————————–

13 czerwca 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie

13 czerwca 2019 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

—————————————————————————————————————–

12 czerwca 2019 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

—————————————————————————————————————–

12 czerwca 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu

—————————————————————————————————————–

12 czerwca 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 10 czerwca 2019 r.
Data aktualizacji informacji: 03 lipca 2019 r.