Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2018/U

Nazwa: „Ochrona obiektów i sprzątanie pomieszczeń biurowych Tyskiego TBS Sp. z o. o.”.
Termin składania ofert: do 18 maja 2018 r. do 09:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 10 maja 2018 r.

 

 

21 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15 czerwca 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 maja 2018 r. Informacja z otwarcia ofert

14 maja 2018 r.  Nowa treść załącznika nr 2 do SWIZ

14 maja 2018 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

14 maja 2018 r. Wyjaśnienia treści SIWZ – korekta Zestawienia Kosztów Zadania

11 maja 2018 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

11 maja 2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po wyjaśnieniach

10 maja 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu

 

10 maja 2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 09 maja 2018 r.
Data aktualizacji informacji: 21 czerwca 2018 r.