Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2018/U

Nazwa: „Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego TBS Sp. z o. o. oraz obsługa pogotowia lokatorskiego.”
Termin składania ofert: do 12 czerwca 2018 r. do 09:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 30 maja 2018 r.

 

02 lipca 2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22 czerwca 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 czerwca 2018 r. Informacja z otwarcia ofert

30 maja 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu

30 maja 2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

30 maja 2018 r. załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

30 maja 2018 r. załącznik nr 2 Formularz oferty

30 maja 2018 r. załącznik nr 3 Wzór umowy

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29 maja 2018 r.
Data aktualizacji informacji: 02 lipca 2018 r.