Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2019/RB

Nazwa: “Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.”

Termin składania ofert: 5 września 2019 r. godz. 11:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 19 sierpnia 2019 r.

—————————————————————————————————————–

03 lutego 2020 r. Ogłoszenie o zmianie umowy

—————————————————————————————————————–

01 października 2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—————————————————————————————————————–

16 września 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————–

05 września 2019 r. Informacja z otwarcia ofert

—————————————————————————————————————–

UWAGA. Nastąpiła zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

—————————————————————————————————————–

30 sierpnia 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (11 załączników) po zmianie jej treści

—————————————————————————————————————–

30 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

—————————————————————————————————————–

30 sierpnia 2019 r. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

—————————————————————————————————————–

19 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu

—————————————————————————————————————–

19 sierpnia 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (11 załączników)

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 13 – Opis przedmiotu zamówienia – remont korytarzy

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 14 – Opis przedmiotu zamówienia – remont pomieszczeń

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 15 – Rzut parteru

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 16 – Rzut I piętra

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 17 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 18 – Przedmiar robót – zespół łazienek

19 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 19 – Przedmiar robót – remont korytarzy

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 19 sierpnia 2019 r.
Data aktualizacji informacji: 05 września 2019 r.