Postępowanie o zamówienie publiczne nr 7/2017/RB

Nazwa: „Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 44”.
Termin składania ofert: do 9 stycznia 2018 r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 22 grudnia 2017 r.

 

16 stycznia 2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16 stycznia 2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 stycznia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert

22 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu

22 grudnia 2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22 grudnia 2017 r. Specyfikacje techniczne

22 grudnia 2017 r. Przedmiar robót (pdf)

22 grudnia 2017 r. Dokumentacja projektowa – część 1

22 grudnia 2017 r. Dokumentacja projektowa – część 2

22 grudnia 2017 r. Dokumentacja projektowa – część 3

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20 grudnia 2017r.
Data aktualizacji informacji: 16 stycznia 2018r.