Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2019/RB

Nazwa: “Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.”

Termin składania ofert: 27 maja 2019 r. godz. 11:30

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 7 maja 2019 r.

—————————————————————————————————————–

29 maja 2019 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

—————————————————————————————————————–

27 maja 2019 r. Informacja z otwarcia ofert

—————————————————————————————————————–

07 maja 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu

—————————————————————————————————————–

07 maja 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (11 załączników)

07 maja 2019 r. Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa

07 maja 2019 r. Załącznik nr 13 – Opis przedmiotu zamówienia – remont korytarzy

07 maja 2019 r. Załącznik nr 14 – Opis przedmiotu zamówienia – remont pomieszczeń

07 maja 2019 r. Załącznik nr 15 – Rzut parteru

07 maja 2019 r. Załącznik nr 16 – Rzut I piętra

07 maja 2019 r. Załącznik nr 17 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

07 maja 2019 r. Załącznik nr 18 – Przedmiar robót – zespół łazienek

07 maja 2019 r. Załącznik nr 19 – Przedmiar robót – remont korytarzy

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 5 maja 2019 r.
Data aktualizacji informacji: 29 maja 2019 r.