Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2018/U

Nazwa: „Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Tychach przy al. Bielskiej wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.”

Termin składania ofert: do 14 września 2018 r. do 09:30.

Tryb: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 06 września 2018 r.

 

03 lipca 2019 r. Ogłoszenie o zmianie umowy

29 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie umowy

14 listopada 2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

18 października 2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 września 2018 r. Informacja z otwarcia ofert

11 września 2018 r. Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

06 września 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu

06 września 2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

06 września 2018 r. Opis przedmiotu zamówienia

06 września 2018 r. Analiza inwestycyjna terenu z dnia 20 czerwca 2018 r.

06 września 2018 r. Formularz oferty

06 września 2018 r. Projekt umowy

06 września 2018 r. Wykaz usług

06 września 2018 r. Wykaz osób

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06 września 2018 r.
Data aktualizacji informacji: 03 lipca 2019 r.