Zamówienia publiczne – 2018 r.

08 października 2018 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 6/2018/RB „Przebudowa łazienek na I piętrze w Segmencie B budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem korytarza i wymianą drzwi do lokali oraz drzwi na klatkę schodową.”

 

06 września 2018 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2018/U „Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Tychach przy al. Bielskiej wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.”

 

30 maja 2018 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2018/U „Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego TBS Sp. z o. o. oraz obsługa pogotowia lokatorskiego.”

 

10 maja 2018 r. Postępowanie o zamówienie publiczne 2/2018/U „Ochrona obiektów i sprzątanie pomieszczeń biurowych Tyskiego TBS Sp. z o. o.”