Zamówienia publiczne – 2019 r.

19 sierpnia 2019 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2019/RB „Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44”

 

12 czerwca 2019 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2019/U „Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych, a także utrzymanie zieleni w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.”

 

7 maja 2019 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2019/RB „Zespół łazienek wraz z remontem korytarzy parteru i I piętra w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44”

 

1 marca 2019 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 1/2019/RB „Przebudowa łazienek na I piętrze w Segmencie B budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem korytarza i wymianą drzwi do lokali oraz drzwi na klatkę schodową”

 

14 lutego 2019 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2019/RB „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 1501/46 i 1500/46 przy ul. de Gaulle’a w Tychach”