Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2019/RB

Nazwa: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 1501/46 i 1500/46 przy ul. de Gaulle’a w Tychach”

Termin składania ofert: do 21 marca 2019 r. do 11:30. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert.

Tryb: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 14 lutego 2019 r.


10 lipca 2020 r. Ogłoszenie o zmianie umowy


24 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


15 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


21 marca 2019 r. Informacja z otwarcia ofert


14 marca 2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

14 marca 2019 r. Materiały do pytania nr 9

14 marca 2019 r. Materiały do pytania nr 10

14 marca 2019 r. Materiały do pytania nr 13


13 marca 2019 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

13 marca 2019 r. Zmiana treści SIWZ i zmiana terminu na składanie ofert


05 marca 2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ


04 marca 2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ

04 marca 2019 r. Materiały do pytania nr 6

04 marca 2019 r. Materiały do pytania nr 8

04 marca 2019 r. Materiały do pytania nr 9


14 lutego 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

14 lutego 2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

14 lutego 2019 r. Przedmiar robót

14 lutego 2019 r. Specyfikacje techniczne

14 lutego 2019 r. Tabele elementów rozliczeniowych

14 lutego 2019 r. Projekt budowlano-wykonawczy w wersji elektronicznej (pendrive) można bezpłatnie odebrać w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (pokój 119)

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13 lutego 2019 r.
Data aktualizacji informacji: 13 lipca 2020 r.