12 stycznia 2024

Zamówienia publiczne – 2024 r.

12 stycznia 2024 r. Remont korytarzy, toalet i klatki schodowej w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach (2/2024/RB) 11 stycznia 2024 r. Remont strefy wejściowej […]
16 maja 2023

Zamówienia publiczne – 2023 r.

5 września 2023 r. Remont strefy wejściowej w biurowcu przy ul. Budowlanych 59 30 maja 2023 r. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Spacerowej […]
24 stycznia 2022

Zamówienia publiczne – 2022 r.

26 maj 2022 r. Remont zespołów wejściowych w budynku przy ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach 20 maj 2022 r. Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego […]
9 lutego 2021

Zamówienia publiczne – 2021 r.

28 maj 2021 r. Ochrona obiektów i sprzątanie pomieszczeń biurowych Tyskiego TBS Sp. z o. o. 27 maj 2021 r. Usługi w zakresie utrzymania czystości w […]
15 października 2020

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 6/2020/RB

Nazwa: Remont klatek schodowych w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 i ul. Cyganerii 51 Termin składania ofert: 16 listopada 2020 r. godz. 13:30 Tryb: przetarg nieograniczony […]
13 października 2020

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2020/RB

Nazwa: Przebudowa łazienek i korytarza w Segmencie B i łazienek w segmencie C oraz remont elewacji w biurowcu przy ul. Budowlanych 59 w Tychach Termin składania ofert: 5 […]
23 czerwca 2020

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2020/U

Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na terenie działki 5573/64 położonej w Tychach przy skrzyżowaniu al. […]
28 maja 2020

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2020/U

Nazwa: „Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego TBS Sp. z o.o. oraz obsługa pogotowia lokatorskiego” Termin składania ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 10:30 Tryb: […]
28 maja 2020

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2020/U

Nazwa: “Ochrona obiektów i sprzątanie pomieszczeń biurowych Tyskiego TBS Sp. z o. o.” Termin składania ofert: 9 czerwca 2020 r. godz. 10:30 Tryb: przetarg nieograniczony Data […]