Instrukcja korzystania

Biuletyn Informacji Publicznej jest to system stworzony w związku z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198. z późn. zm.).

Główna strona serwisu składa się z nagłówka (logo biuletynu) znajdującego się na górze strony, wyszukiwarki oraz linkuwww.bip.gov.pl do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Menu:
Po prawej stronie serwisu został umieszczony panel nawigacyjny (menu) z odpowiednio posortowanymi działami oraz kategoriami zawierającymi informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu myszką na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

Okno właściwe:
Jest to ta część serwisu w której wyświetlane zostają treści informacyjne wprowadzone przez autorów publikowanych informacji. Okno te składa się z:
– skróconej ścieżki dostępu,
– nagłówka informującego o odwiedzanym dziale,
– treść wpisu (informacji),
– informacji dotyczącej autora i daty publikowanej informacji.

Wyszukiwarka:
Wyszukiwarka pomaga znaleźć interesującą nas informację. Należy w tym celu w polu wyszukiwarki wpisać odpowiednie słowo i nacisnąć przycisk szukaj a automatycznie system znajdzie wszystkie odpowiadające zapytaniu rekordy. Po znalezieniu szukanych informacji program wyświetli tytuł oraz informacje ze znalezionymi słowami kluczowymi. Wystarczy nacisnąć myszką na pogrubiony tytuł wyświetlonych rekordów a cała informacja pokaże nam się.

Pliki PDF:
Głównym formatem zapisu danych publikowanych w Biuletynie jest PDF. Adobe® Portable Document Format (PDF) jest jednym ze standardowych sposobów zapisywania dokumentów elektronicznych. Plik PDF zawiera, oprócz tekstu i grafiki, wszystkie informacje niezbędne do nadania właściwego wyglądu dokumentowi, tj. czcionki, kolory, sposób formatowania. Wielką zaletą standardu jest to, że niezależnie od komputera, dokumenty zawsze wyglądają tak samo – zarówno na ekranie, jak i w druku oraz nie ma możliwości ich modyfikowania w sposób tak prosty jak wszystkie formaty Microsoft Office. Aby przeglądać i drukować pliki PDF, należy wcześniej zainstalować na komputerze program Adobe Acrobat® Reader®, rozpowszechniany bezpłatnie przez firmę Adobe. W tym celu należy:
1) Pobrać i zapisać na dysku wersję instalacyjną programu Adobe Acrobat Reader.
2) Uruchomić pobrany program.
3) Odpowiedzieć twierdząco na wszystkie pytania instalatora.
4) Po zakończeniu instalacji uruchomić powtórnie komputer.

Po jednokrotnym wykonaniu na komputerze powyższych czynności możliwe będzie przeglądanie i drukowania wszelkich plików zapisanych w formacie PDF.

W przypadku nieprawidłowego wyświetlania plików PDF w przeglądarce należy:
1) wskazać myszką na odnośnik z plikiem PDF,
2) z menu kontekstowego wybrać polecenie Zapisz element docelowy jako…,
3) zapisać plik na dysku,
4) otworzyć pobrany plik z dysku lokalnego.

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 11 lutego 2013r.