Przebieg i efekty kontroli

Aktualnie nie są prowadzone kontrole w Spółce.


2) Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
data przeprowadzenia: 18 lutego 2016 r.
miejsce przeprowadzenia: Pasaż Europejski (ul. Bacha 3-5).
zakres: Kontrola interwencyjna dotycząca zanieczyszczenia Pasażu Europejskiego (ul. Bacha 3-5) odchodami gołębi oraz obecności gryzoni.
dokumenty: protokół kontroli.


1) Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
data przeprowadzenia: 5 maja 2015 r.
miejsce przeprowadzenia: Plac Zbawiciela 2.
zakres: Kontrola niewłaściwego stanu sanitarnego pomieszczeń wspólnie użytkowanych w budynku mieszkalnym.
dokumenty: protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne.

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 18 marca 2016r.