Przedmiot działalności

Rodzaj prowadzonej działalności:

1) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

2) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

3) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi i dzierżawionymi,

5) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

6) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

7) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

8) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

9) PKD 43.31.Z Tynkowanie,

10) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

11) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

12) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

13) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 11 lutego 2013r.