Status prawny

Tyskie TBS działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód pod numerem 0000037223.

Tyskie TBS Sp. z o.o. posiada NIP: 646-23-12-814 i REGON: 273662488.

Akt założycielski Spółki – tekst jednolity

Decyzja Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 września 1997r. zatwierdzająca Akt założycielski Spółki