Organy i kadra

Organami statutowymi Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników, które stanowi Prezydent Miasta Tychy. Organ najwyższy, który podejmuje wszystkie strategiczne decyzje dla Spółki, w tym zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz wyznaczanie kierunków działań inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza, organ kontroli wewnętrznej. Składa się od 3 do 5 osób powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Obecnie składa się z 3 osób. Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki:
Urszula DRYKA – Przewodnicząca (od 2 kwietnia 2013r.),
Hanna SKOCZYLAS – Sekretarz (od 25 maja 2012r.),
Jan CHWIĘDACZ – Członek (od 1 marca 2019r.).

Zarząd Spółki, organ wykonawczy Spółki. Jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Aktualny skład Zarządu Spółki:
Daria SZCZEPAŃSKA (od 1 czerwca 2018r.).

Prokurenci:
Artur WYŻKIEWICZ (od 24 kwietnia 2013r.),
Ewa JASTRZĘBSKA (od 24 czerwca 2015r.).

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 04 marca 2019r.