Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2013/U – „Ochrona mienia oraz zabezpieczenie obiektów wraz z terenami należącymi do Zamawiającego w Tychach przy ul. Budowlanych 59 i ul. Grota Roweckiego 42-44”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2013/RB – „Demontaż instalacji gazowej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie nowej instalacji do dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2013/UiD – „Dostawa i wymiana dźwigu osobowego wraz z modernizacją szybu w budynku biurowym w Tychach przy ul. Budowlanych 59”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2013/RB – „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania: rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach na lokale mieszkalne oraz adaptacja sali gimnastycznej na archiwum w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 1/2013/RB – „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania pawilonu handlowego położonego w Tychach przy ul. Edukacji 94-96”