Nazwa: „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania pawilonu handlowego położonego w Tychach przy ul. Edukacji 94-96”.
Termin składania ofert: do 20 lutego do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 05 lutego 2013r.

05 marzec 2013r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27 luty 2013r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 luty 2013r. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące treści SIWZ

05 luty 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu

05 luty 2013r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

05 luty 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05 luty 2013r. Przedmiar robót – termomodernizacja

05 luty 2013r. Przedmiar robót – wymiana instalacji centralnego ogrzewania

05 luty 2013r. Dokumentacja projektowa – termomodernizacja

05 luty 2013r. Dokumentacja projektowa – wymiana instalacji centralnego ogrzewania

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 05 marca 2013r.