Nazwa: „Dostawa i wymiana dźwigu osobowego wraz z modernizacją szybu w budynku biurowym w Tychach przy ul. Budowlanych 59”.
Termin składania ofert: do 11 czerwca do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 22 maja 2013r.

1 lipca 2013r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14 czerwca 2013r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

06 czerwca 2013r. Odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ z dnia 6 czerwca 2013r.

06 czerwca 2013r. Odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ z dnia 5 czerwca 2013r.

03 czerwca 2013r. Odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ z dnia 29 maja 2013r.

22 maja 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu

22 maja 2013r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

22 maja 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22 maja 2013r. Koncepcja firmy GLASS-MAL

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 22 maja 2013r.
Data aktualizacji informacji: 1 lipca 2013r.