Postępowanie o zamówienie publiczne nr 5/2014/U – „Budowa wodociągu PE Ø225 mm przy ul. Nowokościelnej i ul. Burschego w Tychach”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2014/U – „Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i usługowo-biurowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2014/U – „Bieżąca konserwacja budynków mieszkalnych i użytkowo – biurowych wraz z całodobowym świadczeniem czynności pogotowia technicznego”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2014/UiD – „Dostawa i montaż regałów przesuwnych w budynku archiwum w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11”

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 1/2014/RB – „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w biurowcu położonym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44”