Nazwa: „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w biurowcu położonym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44”.
Termin składania ofert: do 24 lutego do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 06 lutego 2014r.

17 marca 2014r. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania 

03 marca 2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 lutego 2014r. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferentów w zakresie SIWZ

11 lutego 2014r. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferentów w zakresie SIWZ

06 lutego 2014r. Ogłoszenie o zamówieniu

06 lutego 2014r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

06 lutego 2014r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

06 lutego 2014r. Dokumentacja projektowo – techniczna

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06 lutego 2014r.
Data aktualizacji informacji: 17 marca 2014r.