Nazwa: „Bieżąca konserwacja budynków mieszkalnych i użytkowo – biurowych wraz z całodobowym świadczeniem czynności pogotowia technicznego”.
Termin składania ofert: do 29 maja 2014r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 21 maja 2014r.

11-06-2014r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

02 czerwca 2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21 maja 2014r. Ogłoszenie o zamówieniu

21 maja 2014r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

21 maja 2014r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 21 maja 2014r.
Data aktualizacji informacji: 11 czerwca 2014r.