Nazwa: „Budowa wodociągu PE Ø225 mm przy ul. Nowokościelnej i ul. Burschego w Tychach”.
Termin składania ofert: do 10 lipca 2014r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 24 czerwca 2014r.

15 lipca 2014r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14 lipca 2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 czerwca 2014r. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

24 czerwca 2014r. Ogłoszenie o zamówieniu

24 czerwca 2014r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

24 czerwca 2014r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

24 czerwca 2014r. Dokumentacja projektowa:
strona tytułowa
opis techniczny
rysunek nr 2
rysunek nr 3
rysunek nr 4
rysunek nr 5
rysunek nr 6

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24 czerwca 2014r.
Data aktualizacji informacji: 15 lipca 2014r.