Postępowanie o zamówienie publiczne nr 4/2016/U „Ochrona mienia oraz zabezpieczenie obiektów wraz z terenami należącymi do Zamawiającego w Tychach przy ul. Budowlanych 59 i ul. Grota Roweckiego 42-44”.

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2016/U „Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i usługowo-biurowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych”.

Postępowanie o zamówienie publiczne nr 2/2016/U „Bieżąca konserwacja budynków mieszkalnych i użytkowo – biurowych wraz z całodobowym świadczeniem czynności pogotowia technicznego”.