Nazwa: „Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i usługowo-biurowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych”.
Termin składania ofert: do 05 czerwca 2014r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 27 maja 2014r.

24 czerwca 2014r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10 czerwca 2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 maja 2014r. Ogłoszenie o zamówieniu

27 maja 2014r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

27 maja 2014r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 27 maja 2014r.
Data aktualizacji informacji: 24 czerwca 2014r.