Nazwa: „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w segmencie A w biurowcu położonym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44”.
Termin składania ofert: do 5 marca 2015r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 16 lutego 2015r.

10 kwietnia 2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26 marca 2015r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 lutego 2015r. Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

16 lutego 2015r. Ogłoszenie o zamówieniu

16 lutego 2015r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

16 lutego 2015r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16 lutego 2015r. Dokumentacja projektowo – techniczna

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16 lutego 2015r.
Data aktualizacji informacji: 10 kwietnia 2015r.