Nazwa: „Ochrona mienia oraz zabezpieczenie obiektów wraz z terenami należącymi do Zamawiającego w Tychach przy ul. Budowlanych 59 i ul. Grota Roweckiego 42-44.”
Termin składania ofert: do 23 maja 2016 r. do 10:00.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 13 maja 2016 r.

08 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30 maja 2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 maja 2016 r. Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

13 maja 2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu

13 maja 2016 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13 maja 2016r.
Data aktualizacji informacji: 08 czerwca 2016r.