Nazwa: „Ochrona mienia oraz zabezpieczenie obiektów wraz z terenami należącymi do Zamawiającego w Tychach przy ul. Budowlanych 59 i ul. Grota Roweckiego 42-44″.
Termin składania ofert: do 28 listopada do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 20 listopada 2013r.

12 grudnia 2013r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02 grudnia 2013r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 listopada 2013r.
Do Zamawiającego w dniu 27 listopada wpłynęło pismo o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych pozostawił wniosek bez rozpoznania.

20 listopada 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu

20 listopada 2013r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

20 listopada 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20 listopada 2013r.
Data aktualizacji informacji: 12 grudnia 2013r.