Nazwa: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona w Tychach.”
Termin składania ofert: do 19 czerwca 2017 r. do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 16 maja 2017 r.

 

11 lipca 2017 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

03 lipca 2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 czerwca 2017 r. Informacja z otwarcia ofert

13 czerwca 2017 r. Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

30 maja 2017 r. Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

16 maja 2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu

16 maja 2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16 maja 2017 r. Przedmiar robót

 

Uwaga: płyta CD z dokumentacją projektowo-przetargową można bezpłatnie odebrać w siedzibie Spółki, tj. ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pokój 119.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16 maja 2017r.
Data aktualizacji informacji: 11 lipca 2017r.