Numer postępowania – 5/2009/RB.
Nazwa: Wykonanie robót remontowych w budynku biurowym w Tychach przy ul. Budowlanych 59.
Data ogłoszenia: 07-10-2009r.
Termin składania ofert: 29-10-2009r. godzina 11:00.
Status postępowania: zakończone – umowa podpisana.

07-10-2009r. Ogłoszenie o zamówieniu

06-11-2009r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Numer postępowania – 4/2009/RB.
Nazwa: Na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w Tychach przy ul. Grota Roweckiego (526/13) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Data ogłoszenia: 27-04-2009r.
Termin składania ofert: 25-05-2009r. godzina 11:30.
Status postępowania: zakończone – umowa podpisana.

27-04-2009r. Ogłoszenie o zamówieniu

06-07-2009r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22-09-2009r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po wyroku KIO

 

Numer postępowania – 1/2009/U.
Nazwa: Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych.
Data ogłoszenia: 24-02-2009r.
Termin składania ofert: 09-03-2009r. godzina 10:00.
Status postępowania: zakończone – umowa podpisana.

31-03-2009r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

02-03-2009r. Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ

24-02-2009r. Ogłoszenie o zamówieniu

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30 marca 2014r.
Data aktualizacji informacji: 31 marca 2014r.