Zamówienia publiczne – 2017 r.

 

22 grudnia 2017 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 7/2017/RB „Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 44”

 

15 września 2017 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 3/2017/RB „Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 ul. Cyganerii 51”

 

16 maja 2017 r. Postępowanie o zamówienie publiczne nr 1/2017/RB „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona w Tychach”