Nazwa: „Demontaż instalacji gazowej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie nowej instalacji do dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach”.
Termin składania ofert: do 20 czerwca do 11:30.
Tryb: przetarg nieograniczony.
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2013r.

2 lipca 2013r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24 czerwca 2013r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 czerwca 2013r. Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ

04 czerwca 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu

04 czerwca 2013r. Ogłoszenie przesłane do Biuletynu UZP

04 czerwca 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

04 czerwca 2013r. Program funkcjonalno – użytkowy

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 4 czerwca 2013r.
Data aktualizacji informacji: 2 lipca 2013r