Numer postępowania – 7/2012/U
Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach na lokale mieszkalne oraz adaptacja sali gimnastycznej na archiwum (w tym zagospodarowanie terenu) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Data ogłoszenia: 07-12-2012r.
Termin składania ofert: 20-12-2012r. godzina 11:30.
Status postępowania: unieważnione.

 07-12-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

08-01-2013r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18-01-2013r. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Numer postępowania – 6/2012/U
Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowokościelnej 11 w Tychach na lokale mieszkalne oraz adaptacja sali gimnastycznej na archiwum (w tym zagospodarowanie terenu) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Data ogłoszenia: 16-07-2012r.
Termin składania ofert: 21-08-2012r. godzina 11:30.
Status postępowania: unieważnione.

16-07-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

10-09-2012r. Informacja o unieważnieniu postępowania

Numer postępowania – 5/2012/U
Nazwa: Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i usługowo – biurowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych.
Data ogłoszenia: 29-06-2012r.
Termin składania ofert: 10-07-2012r. godzina 11:30.
Status postępowania: umowa podpisana – zakończone.

29-06-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

12-07-2012r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer postępowania – 4/2012/U
Nazwa: Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i usługowo – biurowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych.
Data ogłoszenia: 29-05-2012r.
Termin składania ofert: 12-06-2012r. godzina 11:30
Status postępowania: unieważnione.

 29-05-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

26-06-2012r. Informacja o unieważnieniu postępowania

Numer postępowania – 3/2012/U
Nazwa: Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i usługowo – biurowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych.
Data ogłoszenia: 23-04-2012r.
Termin składania ofert: 15-05-2012r. godzina 11:30.
Status postępowania: unieważnione.

23-04-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

22-05-2012r. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Numer postępowania – 2/2012/U
Nazwa: Bieżąca konserwacja budynków mieszkalnych i użytkowo – biurowych wraz z całodobowym świadczeniem czynności pogotowia technicznego.
Data ogłoszenia: 23-04-2012r.
Termin składania ofert: 14-05-2012r. godzina 11:30.
Status postępowania: umowa podpisana – zakończone.

23-04-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

30-05-2012r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Numer postępowania – 1/2012/RB.
Nazwa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w segmencie A i B biurowca położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 59.
Data ogłoszenia: 1-03-2012r.
Termin składania ofert: 19-03-2012r. godzina 11:30.
Status postępowania: umowa podpisana – zakończone.

01-03-2012r. Ogłoszenie o zamówieniu

22-03-2012r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Podmiot udostępniający informację: Tyskie TBS Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wyżkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Artur Wyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14 lutego 2013r.
Data aktualizacji informacji: 31 marca 2014r.